Trwa rekrutacja na Lokalnego Animatora Sportu

Przypominamy JST oraz animatorom, że trwa nabór do projektu Lokalny Animator Sportu. Odbywa się on przez stronę www.naszorlik.eu.  Podmioty zainteresowane udziałem w tym programie (Zarządcy Orlików) oraz rekomendowanych przez nich Animatorów prosimy o wypełnienie i zatwierdzenie w/wym. wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2017 do godz. 23.59. Po tym terminie Generator zostanie zablokowany i nie będzie już możliwości składania wniosków aplikacyjnych na realizację programu w 2017 roku.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosków należy dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi na wstępie: Instrukcją Wypełniania Wniosku w Generatorze oraz Regulaminem Naboru i Uczestnictwa w Projekcie Lokalny Animator Sportu. Do momentu ostatecznego zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego, w trakcie jego wypełniania, przekazywanie wniosku pomiędzy podmiotami go wypełniającymi odbywać się może poprzez wykorzystanie linku, który Jednostka Samorządu Terytorialnego zapisze w pkt. 12 części „Dane Wnioskodawcy” (email do osoby nadzorującej pracę Animatorów).

Do programu zakwalifikowanych zostanie 1462 Orlików, które objęte zostaną dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki kwotą 1100 zł brutto przez okres 9 miesięcy od 01.03.2017 do 30.11.2017.

Lista zakwalifikowanych Orlików opublikowana zostanie na stronach operatora: www.frkf.pl oraz   http://lokalnyanimatorsportu.pl/  do 03.03.2017.

 

Zespół FRKF

Puck, 17.02.2017