Testy dla uczestników zajęć orlików

Szanowni Animatorzy,

Zgodnie z założeniami tegorocznego projektu każdy z lokalnych animatorów sportu ma obowiązek przeprowadzenie testów dla uczestników zajęć orlików zgodnie z określonymi wytycznymi (animatorzy zrekrutowani w I naborze-  przeprowadzony test wiosną i jesienią; animatorzy zrekrutowani w II naborze – jeden test).

W tym celu podajemy adres strony, na której należy uzupełnić uzyskane w wyniku testu dane: http://lime.mrcconsulting.pl/index.php/483656/lang-pl

Dziękujemy za poświęcony czas. Otrzymane informacje zostaną zebrane i przeanalizowane w celu usprawniania projektu w przyszłości. Powiadomimy Państwa o wynikach badań.

Zespół FRKF