Aktualności

Informacje dla studentów będących animatorami

Uprzejmie prosimy, aby WSZYSCY animatorzy posiadający status studenta do 26 roku życia udokumentowali go niezwłocznie przesyłając kserokopię lub skan legitymacji studenckiej (za zgodnością z oryginałem) ważnej do października 2017 roku.... Czytaj dalej

Więcej aktualności