Aktualności

Raport roczny Animatora

Szanowni Przedstawiciele JST Przypominamy, że w związku z zawartą umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej, a jednostką samorządu terytorialnego/instytucją zarządzającą orlikiem na każdej JST/instytucji zarządzającej orlikiem ciąży obowiązek przesłania do... Czytaj dalej

Rozliczenie projektu

Szanowni Animatorzy, Szanowni Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,   Uprzejmie przypominamy o obowiązku uzupełniania i akceptacji raportów będących podstawą uzyskiwania wynagrodzenia w projekcie „Lokalny Animator Sportu”.   Brak akceptacji raportów za... Czytaj dalej

Testy dla uczestników zajęć orlików

Szanowni Animatorzy, Zgodnie z założeniami tegorocznego projektu każdy z lokalnych animatorów sportu ma obowiązek przeprowadzenie testów dla uczestników zajęć orlików zgodnie z określonymi wytycznymi (animatorzy zrekrutowani w I naborze-  przeprowadzony... Czytaj dalej

Więcej aktualności